Automobil, ali oklopni: BA-64/BA-64B

Ovo je kutak koji posvecujemo drugim ruskim markama, kao sto su ZIL, UAZ, AZLK,....

Moderator: parkvets

Post Reply
User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Automobil, ali oklopni: BA-64/BA-64B

Post by KamAZ driver » Thu Sep 27, 2007 7:25 am

Image
БА-64Б
BA-64B


И оклопни аутомобили су аутомобили. Зар не?

Ево мало података и фотографија совјетског оклопног аутомобила БА-64 (БА је од руске речи "бронеавтомобиль" – оклопни аутомобил). Осим онога што сам сам запамтио, технички подаци и фотографије су са неколико сајтова: сајта оклопне технике Василија Чобитка, па са battlefield.ru и чак са руске "Википедије".

Фабрика ГАЗ била је у предвојно време та која је била испоручилац самоходних шасија за читав низ оклопних аутомобила који, успут, нису били баш много успешни. Тек месец дана после почетка рата у СССР-у, 22. јуна 1941., по иницијативи главног конструктора В. А. Грачева и уз нове тактичко–техничке захтеве, решено је да почне разрада оклопног аутомобила на бази шасије и построја пола године раније развијеног ГАЗ-64, верзије чувеног ГАЗ М-1 (популарно названог "Емка") са погоном на све точкове и са намером да буде штапски аутомобил и самим тим, и будући оклопни аутомобил постао је први совјетски оклопни аутомобил са погоном на све точкове.

Осим В. А. Грачева, тим који је радио на развоју укључивао је Ф. А. Лепендина (распоред склопова и агрегата), Г. М. Васермана (главни конструктор аутомобила), Ј. Н. Сорочкина, Б. Т. Комаревског, В. Ф. Самојлова (оклопно тело) и друге инжењере.

I oklopni automobili su automobili. Zar ne?

Evo malo podataka i fotografija sovjetskog oklopnog automobila BA-64 (BA je od ruske reči "бронеавтомобиль" – oklopni automobil). Osim onoga što sam sam zapamtio, tehnički podaci i fotografije su sa nekoliko sajtova: sajta oklopne tehnike Vasilija Čobitka, pa sa battlefield.ru i čak sa ruske "Vikipedije".

Fabrika GAZ bila je u predvojno vreme ta koja je bila isporučilac samohodnih šasija za čitav niz oklopnih automobila koji, usput, nisu bili baš mnogo uspešni. Tek mesec dana posle početka rata u SSSR-u, 22. juna 1941., po inicijativi glavnog konstruktora V. A. Gračeva i uz nove taktičko–tehničke zahteve, rešeno je da počne razrada oklopnog automobila na bazi šasije i postroja pola godine ranije razvijenog GAZ-64, verzije čuvenog GAZ M-1 (popularno nazvanog "Emka") sa pogonom na sve točkove i sa namerom da bude štapski automobil i samim tim, i budući oklopni automobil postao je prvi sovjetski oklopni automobil sa pogonom na sve točkove.

Osim V. A. Gračeva, tim koji je radio na razvoju uključivao je F. A. Lependina (raspored sklopova i agregata), G. M. Vasermana (glavni konstruktor automobila), J. N. Soročkina, B. T. Komarevskog, V. F. Samojlova (oklopno telo) i druge inženjere.


Image
Шасиja ГАЗ-64.
Šasija GAZ-64


Прва прототипна верзија названа је "фабрички производ 64-125" израђена је од оклопног тела закошених листова метала различите дебљине од којих се израђивао оклоп тенкова које је постављена на шасију поменутог ГАЗ-64 што је у значајно повећало жилавост корпуса на дејство пројектила и шрапнела. То је допринело да се возило суштински разликује од својих претходника и превазилази их и поред мање масе и димензија, Сама та форма подсећала је на форму немачког оклопног аутомобила Sd Kfz 222. (Ко је играо "Call of Duty" 2, то је оно возило које у енглеској кампањи ваш алтер-его треба да мазне са екипом и да се кроз уске уличице извуче из града, а да га притом Швабе не избуше "Панцерфаустима", "Панцершрековима" и чиме све не, а аутоматски топичић му се лако прегрева. Или, ако се не варам, то је онај "тенкић" поручника Грубера из серије "Ало, ало" ). Постоје разни подаци који кажу да је 7. септембра 1941. ради испитивања конструкције, у фабрику довезен заплењени немачки Sd Kfz 222, али се понегде помиње да је то био Sd Kfz 221, и да је управо тај трофејни аутомобил послужио као концепт за будући БА-64. Први израђени прототип изашао је на испитивања 9. јануара 1942. године.

Prva prototipna verzija nazvana je "fabrički proizvod 64-125" izrađena je od oklopnog tela zakošenih listova metala različite debljine od kojih se izrađivao oklop tenkova koje je postavljena na šasiju pomenutog GAZ-64 što je u značajno povećalo žilavost korpusa na dejstvo projektila i šrapnela. To je doprinelo da se vozilo suštinski razlikuje od svojih prethodnika i prevazilazi ih i pored manje mase i dimenzija, Sama ta forma podsećala je na formu nemačkog oklopnog automobila Sd Kfz 222. (Ko je igrao "Call of Duty" 2, to je ono vozilo koje u engleskoj kampanji vaš alter-ego treba da mazne sa ekipom i da se kroz uske uličice izvuče iz grada, a da ga pritom Švabe ne izbuše "Pancerfaustima", "Panceršrekovima" i čime sve ne, a automatski topičić mu se lako pregreva. Ili, ako se ne varam, to je onaj "tenkić" poručnika Grubera iz serije "Alo, alo" ). Postoje razni podaci koji kažu da je 7. septembra 1941. radi ispitivanja konstrukcije, u fabriku dovezen zaplenjeni nemački Sd Kfz 222, ali se ponegde pominje da je to bio Sd Kfz 221, i da je upravo taj trofejni automobil poslužio kao koncept za budući BA-64. Prvi izrađeni prototip izašao je na ispitivanja 9. januara 1942. godine.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver » Thu Sep 27, 2007 7:25 am

Image Image

Као и немачки узор, имао је отворену горњу страну оклопљеног тела и турелу са монтираним митраљезом ДТ калибра 7,62 мм (ДТ је абревијатура од "Дегтярев танковой" (Дегтjарев тенковски) што је само модификација страндардног ДП-27 пушкомитраљеза, оног што се храни муницијом из хоризонтално постављеног диска, такође виђеног у "Call of Duty", али у expansion-у првог дела – "United Offenssive", а калибар је онај исти 7,62 x 54 Р коју користи и свима нам познати наш пушкомитраљез М-84. Пишем све ово јер је то ЈЕДИНО оружје којим је возило било наоружано за сав свој радни век и сва бојишта на којима је био). Већ наредног дана, 10. јануара, БА-64 показан је маршалу Клименту Ворошилову (истом оном по коме су име добили тенкови КВ-1 и КВ-2, најбоље што су Совјети имали прве године рата.), а званични приказ, заједно са лаким тенком Т-70, догодио се у Кремљу 3 марта 1942. године, званично армијско име БА-64 потврдио је народним комесар тенковске индустрије В. А. Малишев 17 фебруара 1942., а Државни комитет одбране је БА-64, после испуњених дорада захтеваних на приказу у Кремљу, примио у наоружање Црвене Армије 14 марта 1942. године, док су прва три произведена примерка до маја ишли на државна испитивања, а већ на лето су серијски аутомобили узели учешће у борбеним дејствима на Брјанском и Вороњежском фронту, а касније и код Стаљинграда.

Kao i nemački uzor, imao je otvorenu gornju stranu oklopljenog tela i turelu sa montiranim mitraljezom DT kalibra 7,62 mm (DT je abrevijatura od "Дегтярев танковой" (Degtjarev tenkovski) što je samo modifikacija strandardnog DP-27 puškomitraljeza, onog što se hrani municijom iz horizontalno postavljenog diska, takođe viđenog u "Call of Duty", ali u expansion-u prvog dela – "United Offenssive", a kalibar je onaj isti 7,62 x 54 R koju koristi i svima nam poznati naš puškomitraljez M-84. Pišem sve ovo jer je to JEDINO oružje kojim je vozilo bilo naoružano za sav svoj radni vek i sva bojišta na kojima je bio). Već narednog dana, 10. januara, BA-64 pokazan je maršalu Klimentu Vorošilovu (istom onom po kome su ime dobili tenkovi KV-1 i KV-2, najbolje što su Sovjeti imali prve godine rata.), a zvanični prikaz, zajedno sa lakim tenkom T-70, dogodio se u Kremlju 3 marta 1942. godine, zvanično armijsko ime BA-64 potvrdio je narodnim komesar tenkovske industrije V. A. Mališev 17 februara 1942., a Državni komitet odbrane je BA-64, posle ispunjenih dorada zahtevanih na prikazu u Kremlju, primio u naoružanje Crvene Armije 14 marta 1942. godine, dok su prva tri proizvedena primerka do maja išli na državna ispitivanja, a već na leto su serijski automobili uzeli učešće u borbenim dejstvima na Brjanskom i Voronježskom frontu, a kasnije i kod Staljingrada.

Image
БА-64. 36-а бригада, 4-и механизовани корпус, 3-и украински фронт.
BA-64. 36-a brigada, 4-i mehanizovani korpus, 3-i ukrainski front


Посаду возила чинили су возач и командир који је уједно био стрелац и радиста (нешто мање од половине свих БА-64 били су опремљени радиостаницама РБ-64 или 12-РП.). Конструктори су имали много посла да што боље "спакују" разне уређаје, склопове и посаду. Добијено је да је возач смештен по средини, а стрелац тик иза њега. Такође је направљено низ модификација система за хлађење, напајања горивом, електро-опреме, ојачано је ослањање точкова и можда најважније – ГАЗ-ов стандардни мотор прилагођен је за употребу горива и мазива ниског квалитета и давао је 50 коњских снага.

Без обзира на велики недостатак – недовољну ватрену моћ – БА-64 и БА-64Б су успешно примењивани у задацима извиђања, десантним операцијама, за споровођење и заштиту пешадијских јединица, а посебно добро су се показали у уличним борбама у градовима због агилности, брзине и могућности дејства по пешадији притивника која се налазила на вишим спратовима зграда. Због тих карактеристика, БА-64 је употребљаван и за одбијање напада непријатељске авијације током маршева. Иако је вероватноћа за обарање авиона ватром из ДТ митраљеза мала, његово дејство није имало место за сумњу – непријатељ је лишен слободе маневра на малим висинама, одакле је напад на циљеве на земљи авионским топовима и митраљезима најефективнији. Зато је противавионска ватра из БА-64 по непријатељским авионима допринела значајном смањењу губитака војске коју су они штитили.

Posadu vozila činili su vozač i komandir koji je ujedno bio strelac i radista (nešto manje od polovine svih BA-64 bili su opremljeni radiostanicama RB-64 ili 12-RP.). Konstruktori su imali mnogo posla da što bolje "spakuju" razne uređaje, sklopove i posadu. Dobijeno je da je vozač smešten po sredini, a strelac tik iza njega. Takođe je napravljeno niz modifikacija sistema za hlađenje, napajanja gorivom, elektro-opreme, ojačano je oslanjanje točkova i možda najvažnije – GAZ-ov standardni motor prilagođen je za upotrebu goriva i maziva niskog kvaliteta i davao je 50 konjskih snaga.

Bez obzira na veliki nedostatak – nedovoljnu vatrenu moć – BA-64 i BA-64B su uspešno primenjivani u zadacima izviđanja, desantnim operacijama, za sporovođenje i zaštitu pešadijskih jedinica, a posebno dobro su se pokazali u uličnim borbama u gradovima zbog agilnosti, brzine i mogućnosti dejstva po pešadiji pritivnika koja se nalazila na višim spratovima zgrada. Zbog tih karakteristika, BA-64 je upotrebljavan i za odbijanje napada neprijateljske avijacije tokom marševa. Iako je verovatnoća za obaranje aviona vatrom iz DT mitraljeza mala, njegovo dejstvo nije imalo mesto za sumnju – neprijatelj je lišen slobode manevra na malim visinama, odakle je napad na ciljeve na zemlji avionskim topovima i mitraljezima najefektivniji. Zato je protivavionska vatra iz BA-64 po neprijateljskim avionima doprinela značajnom smanjenju gubitaka vojske koju su oni štitili.
Last edited by KamAZ driver on Thu Sep 27, 2007 7:58 pm, edited 1 time in total.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver » Thu Sep 27, 2007 7:25 am

Image
Дебљина оклопа БА-64
Debljina oklopa BA-64


Оклопна тела серијских аутомобила у прво време израђивао је Виксунски завод млинске опреме, преведен на војну производњу, а касније и у самом ГАЗ-у, користећи се својим снажним погоном пресераја.

Пошто је БА-64 био први совјетски оклопни аутомобил са свим погонским точковима, захваљујући чему је успешно прелазио нагибе од 30°, раксвашене падине са нагибом до 18°, а имао је дубину воденог газа до 0,9 м. Аутомобил није само добро ишао по ораници и песку, већ и поуздано полазио са таквих терена после заустављања. Карактеристика оклопног тела - мали препусти од точкова напред и позади, олакшали су аутомобилу прелажење ровова и јама. Отпорност оклопног аутомобила повећавале су и гуме отпорне на метке, а возач је испред себе имао блок за осматрање од "Триплекс" непробојног стакла, исти онакав какав је био на лаким тенковима Т-60, док је два таква блока била на бочним странама куполе. У куполи је постављен ДТ митраљез са борбеним комплетом од 1260 метака који је могао да гађа у свим правцима на циљеве на земљи до 1000 метара и до 500 метара за циљеве у ваздуху. Тражено је јаче оружје, али због укупне стешњености, сви експерименти са постављањем митраљеза ДШК (12,7 мм, онај митраљез на нпр. куполи тенка Т-55) са ознаком БА-64Д (негде је називају БА-64К или БА-64ДШК) или са СГ-43 (митраљез Горбунова, исти калибар као и стандардни ДТ митраљез, али за много више пуцњаве, наследник старог, водом хлађеног, "Максим" митраљеза), нису били нарочито успешни.

Већ после изласка из фабрике првих серијских аутомобила, конструктори су почели да се баве повишењем бочне стабилности БА-64. Са тим циљем су осовине раширене на 1446 мм размака, а у предње ослањање додата су још два амортизера и унет је још низ измена. Крајем октобра 1942. године тај "проширени" БА-64Б је успешно завршио испитивања која су потврдила оправданост нове модификације – дозвољени бочни нагиб достигао је 25°.

Производња БА-64Б почела је у пролеће 1943. године и трајала је до 1946. године, када су произведена последња 62 комада.

За сво време од 1942. до 1946. године, фабрике су произвеле 3901 комада БА-64 и 5209 БА-64Б, а Црвена Армија је добила укупно 8174 БА-64 и БА-64Б. Разлика између броја произведених и оних које је добила армија од 936 комада је број који је добио НКВД.

Oklopna tela serijskih automobila u prvo vreme izrađivao je Viksunski zavod mlinske opreme, preveden na vojnu proizvodnju, a kasnije i u samom GAZ-u, koristeći se svojim snažnim pogonom preseraja.

Pošto je BA-64 bio prvi sovjetski oklopni automobil sa svim pogonskim točkovima, zahvaljujući čemu je uspešno prelazio nagibe od 30°, raksvašene padine sa nagibom do 18°, a imao je dubinu vodenog gaza do 0,9 m. Automobil nije samo dobro išao po oranici i pesku, već i pouzdano polazio sa takvih terena posle zaustavljanja. Karakteristika oklopnog tela - mali prepusti od točkova napred i pozadi, olakšali su automobilu prelaženje rovova i jama. Otpornost oklopnog automobila povećavale su i gume otporne na metke, a vozač je ispred sebe imao blok za osmatranje od "Tripleks" neprobojnog stakla, isti onakav kakav je bio na lakim tenkovima T-60, dok je dva takva bloka bila na bočnim stranama kupole. U kupoli je postavljen DT mitraljez sa borbenim kompletom od 1260 metaka koji je mogao da gađa u svim pravcima na ciljeve na zemlji do 1000 metara i do 500 metara za ciljeve u vazduhu. Traženo je jače oružje, ali zbog ukupne stešnjenosti, svi eksperimenti sa postavljanjem mitraljeza DŠK (12,7 mm, onaj mitraljez na npr. kupoli tenka T-55) sa oznakom BA-64D (negde je nazivaju BA-64K ili BA-64DŠK) ili sa SG-43 (mitraljez Gorbunova, isti kalibar kao i standardni DT mitraljez, ali za mnogo više pucnjave, naslednik starog, vodom hlađenog, "Maksim" mitraljeza), nisu bili naročito uspešni.

Već posle izlaska iz fabrike prvih serijskih automobila, konstruktori su počeli da se bave povišenjem bočne stabilnosti BA-64. Sa tim ciljem su osovine raširene na 1446 mm razmaka, a u prednje oslanjanje dodata su još dva amortizera i unet je još niz izmena. Krajem oktobra 1942. godine taj "prošireni" BA-64B je uspešno završio ispitivanja koja su potvrdila opravdanost nove modifikacije – dozvoljeni bočni nagib dostigao je 25°.

Proizvodnja BA-64B počela je u proleće 1943. godine i trajala je do 1946. godine, kada su proizvedena poslednja 62 komada.

Za svo vreme od 1942. do 1946. godine, fabrike su proizvele 3901 komada BA-64 i 5209 BA-64B, a Crvena Armija je dobila ukupno 8174 BA-64 i BA-64B. Razlika između broja proizvedenih i onih koje je dobila armija od 936 komada je broj koji je dobio NKVD.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver » Thu Sep 27, 2007 7:26 am

Image Image

Паралелно са серијском производњом, фабрика је наставила усавршавање конструкције и израду нових модификација БА-64. За заштиту оклопних возова и извиђачке мисије у крајевима са развијеном мрежом пруга, аутомобил су покушали да поставе на шине. У децембру 1942. године испитивана је верзија ВА-64в (разрада Виксунског завода) на металним точковима са профилом какав је на шинским возилима, али постојала је и верзија БА-б4г из матичне фабрике са стандардном шасијом, са реверсом и четири прифилисана ваљчића распоређених напред и позади који су возило држали на прузи. Да би се сишло са шина, било је довољно подићи ваљчиће.

У марту 1943. израђена је и десантна верзија ВА-64е без куполе, са улазом у оклопно тело са задње стране, На тај аутомобил, у кога се може сместити шест војника, планирано је постављање 37 мм топа.

Једна од, по мени, најзанимљивијих верзија је из јануара 1943. године: БА-64-З (З од зимний – зимски, понегде се назива БА-64СХ, вероватно од снегоходний - снегоходни), То је занимљива конструкција са гусеницама на задњем крају и скијама на предњем. На испитивањима је та верзија БА-64 сигурно ишао по наносима снега, савладавао успоне до 18°, али недовољна маневарност, брзина, велика потрошња горива и мали радијус кретања омели су његов пријем у војну службу.

У 1944. години испитивани су штабни БАШ-646 и његова варијанта без шасије и са самоносећом конструкцијом.

Даље разраде БА-64 и других разрада нису биле целобразне јер је за њима престала потреба. После рата, у Црвеној Армији су се БА-64Б (БА-64 није остало) користили као школско-бојеви до 1953. године, а у другим земљама Источног блока и много дуже. Чак је и тадашња Југославија добила нешто тих аутомобила. Мислим да код нас није ни један сачуван, а и иначе су сада изузетно ретки. Новинари руске "Ауторевије" су поводом Дана победе провозали један рестаурирани БА-64 и чланак са фотографијама је на адреси: http://autoreview.ru/archive/2005/08/ba ... hp?print=Y

Paralelno sa serijskom proizvodnjom, fabrika je nastavila usavršavanje konstrukcije i izradu novih modifikacija BA-64. Za zaštitu oklopnih vozova i izviđačke misije u krajevima sa razvijenom mrežom pruga, automobil su pokušali da postave na šine. U decembru 1942. godine ispitivana je verzija VA-64v (razrada Viksunskog zavoda) na metalnim točkovima sa profilom kakav je na šinskim vozilima, ali postojala je i verzija BA-b4g iz matične fabrike sa standardnom šasijom, sa reversom i četiri prifilisana valjčića raspoređenih napred i pozadi koji su vozilo držali na pruzi. Da bi se sišlo sa šina, bilo je dovoljno podići valjčiće.

U martu 1943. izrađena je i desantna verzija VA-64e bez kupole, sa ulazom u oklopno telo sa zadnje strane, Na taj automobil, u koga se može smestiti šest vojnika, planirano je postavljanje 37 mm topa.

Jedna od, po meni, najzanimljivijih verzija je iz januara 1943. godine: BA-64-Z (Z od зимний – zimski, ponegde se naziva BA-64SH, verovatno od снегоходний - snegohodni), To je zanimljiva konstrukcija sa gusenicama na zadnjem kraju i skijama na prednjem. Na ispitivanjima je ta verzija BA-64 sigurno išao po nanosima snega, savladavao uspone do 18°, ali nedovoljna manevarnost, brzina, velika potrošnja goriva i mali radijus kretanja omeli su njegov prijem u vojnu službu.

U 1944. godini ispitivani su štabni BAŠ-646 i njegova varijanta bez šasije i sa samonosećom konstrukcijom.

Dalje razrade BA-64 i drugih razrada nisu bile celobrazne jer je za njima prestala potreba. Posle rata, u Crvenoj Armiji su se BA-64B (BA-64 nije ostalo) koristili kao školsko-bojevi do 1953. godine, a u drugim zemljama Istočnog bloka i mnogo duže. Čak je i tadašnja Jugoslavija dobila nešto tih automobila. Mislim da kod nas nije ni jedan sačuvan, a i inače su sada izuzetno retki. Novinari ruske "Autorevije" su povodom Dana pobede provozali jedan restaurirani BA-64 i članak sa fotografijama je na adresi: http://autoreview.ru/archive/2005/08/ba ... hp?print=Y


Основни т.т. подаци:
Модел - БА-64, (БА-64Б)
Посада - 2
Маса кг.- 2360, (2425)
Дужина, м - 3,66
Ширина, м - 1,53, (1,69)
Висина, м - 1,9, (1,85)
Дебљина оклопа, мм - 4-15, (6-15)
Наоружање - 1 x 7.62 мм ДТ
Борбени комплет – 1260 метака
Мотор - ГАЗ-64, 4-цилиндрични, карбураторски, 50 к.с., (54 к.с.)
Запремина резервоара за гориво, л. - 90
Аутономија хода, км – 540, (560)
Максимална брзина, км/ч - 80

Osnovni t.t. podaci:
Model - BA-64, (BA-64B)
Posada - 2
Masa kg.- 2360, (2425)
Dužina, m - 3,66
Širina, m - 1,53, (1,69)
Visina, m - 1,9, (1,85)
Debljina oklopa, mm - 4-15, (6-15)
Naoružanje - 1 x 7.62 mm DT
Borbeni komplet – 1260 metaka
Motor - GAZ-64, 4-cilindrični, karburatorski, 50 k.s., (54 k.s.)
Zapremina rezervoara za gorivo, l. - 90
Autonomija hoda, km – 540, (560)
Maksimalna brzina, km/č - 80
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
jeronimo
Posts: 3364
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo » Sun Sep 30, 2007 8:55 pm

ovo uopšte nije zastareo koncept dovoljno je da sada francuzi imaju slično vozilo pod nazivom "panard" doduše nešto usavršenijim,više ubojnih sredstava +jedan član posade viška...
ovo je produžena varijanta za sledeću godinu original je duplo manji...
Image
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver » Mon Oct 01, 2007 6:52 am

Да, и мени мали "Панард" кога смо виђали колико само пута на ТВ-у личи на 64-ку.

Da, i meni mali "Panard" koga smo viđali koliko samo puta na TV-u liči na 64-ku.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
jeronimo
Posts: 3364
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo » Mon Oct 01, 2007 7:24 am

u turskoj se proizvodi licencno i zove se "akrep" :lol:
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver » Mon Oct 01, 2007 3:42 pm

Ma ваљда и "Ленд Ровера" производе по лиценци и исто има неко смешно име, ако се не варам.

Ma valjda i "Lend Rovera" proizvode po licenci i isto ima neko smešno ime, ako se ne varam.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
jeronimo
Posts: 3364
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo » Wed Oct 03, 2007 4:53 pm

ma da akrep 1 i 2
:lol:
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

SinisaKrisan
Posts: 116
Joined: Tue Aug 21, 2007 12:34 am

Post by SinisaKrisan » Wed Oct 03, 2007 5:24 pm

akrep hahahaa
[img]http://img262.imageshack.us/img262/3388/indir.gif[/img]
MeJan'char

User avatar
jeronimo
Posts: 3364
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo » Wed Oct 03, 2007 7:20 pm

pa to na turskom znači "žaba"- panard može da pliva... :D
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
dexter
Posts: 75
Joined: Thu Sep 27, 2007 8:09 am
Location: /beograd

Post by dexter » Tue Oct 09, 2007 1:05 pm

kad smo kod znacenja reci:

БРЪHА, БРОHЯ, reci koje u staroslovenskom znace: oklop, pancir, a ko zna kad smo mi presli na oklop.
asfalt, polje, reka, laz - svuda prolazi moj VAZ!

Post Reply